Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Notostyle.pl

Paragraf 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://notostyle.pl/ prowadzony jest przez firmę: 
PHU Gwarant Anna Mikołajczak ul Olszynki 12, 86-032 Niemcz nip: 888-237-48-98 regon: 911356418

2. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta, lub złożenie zamówienia bez rejestracji, jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją. 
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Paragraf 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej  https://notostyle.pl/
3. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: do 48h, przy założeniu zlecenia płatności na rzecz zamówienia i kosztów wysyłki w dniu złożenia zamówienia.

Paragraf 3. TOWAR
1. Wszystkie towary sprzedawane na stronie https://notostyle.pl/ są wolne od wszelkich wad.  Kolory produktów prezentowane w galerii produktu nie zawsze oddają rzeczywisty odcień i często zależą od ustawień wyświetlacza urządzenia na którym prezentowany jest przedmiot. 

2. Ceny Towarów w Sklepie nie zawierają kosztu dostawy o wysokości których decyduje każdorazowo Klient przy dokonywaniu zamówienia. Ostateczna cena w odniesieniu do danej umowy sprzedaży Towarów określana jest w procesie składania Zamówienia

Paragraf 4. PŁATNOŚCI
1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 
2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu. Paragon lub Faktura VAT na firmę jeśli w dodatkowych informacjach są podane dane do jej wypisania. 
3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. 
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów. 
5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

Paragraf 5. DOSTAWA
1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia. 
2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. 
3. Klient jest zobowiązany sprawdzić zawartość przed odbiorem - w przypadku uszkodzeń sporządzić protokół szkody. Towar zabezpieczamy z duża starannością, jeśli jednak zdarzy się uszkodzenie należy ten fakt zgłosić w przeciągu maksymalnie 3 dni od otrzymania towaru i przedstawić protokół szkody. 
4. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

Paragraf 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Kupującemu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Nie ma możliwości zwrotu towarów, które były używane.
2. Aby odstąpić od umowy zawartej na https://notostyle.pl/, należy wypełnić formularz odstąpienia oraz dołączyć go do paczki. 

Przesyłkę wraz z podpisanym formularzem należy nadać na adres: 
PHU Gwarant ul Fordońska 59 85-719 Bydgoszcz

Szczegóły opisane zostały w zakładce REKLAMACJE I ZWROTY.

3. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu akceptacji zwrotu przez pracownika firmy PHU Gwarant Anna Mikołajczak, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący. 
4. Przypadki wyłączenia prawa odstąpienia od umowy zostały opisane w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. 
5. Zwracany towar musi być nieuszkodzony, kompletny i nienoszący śladów użytkowania.

Paragraf 7. REKLAMACJE
1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy
Reklamacje towaru uszkodzonego w transporcie należy zgłosić do 3 dni od otrzymania towaru. 
2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. 
5. Adres do wysyłki reklamacji: 
PHU Gwarant Anna Mikołajczak ul Olszynki 12, 86-032 Niemcz

6. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
7. Czas na reklamację z tytułu rękojmi: 2 lata

Paragraf 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) 
3. Regulamin obowiązuje od dnia 5 grudnia 2022r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl